Từ 01/4/2020: Chính thức kết nối 1 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên Cơ chế một cửa quốc gia

23/05/2020 11:50:01 SA

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 01/4/2020.

Tổng cục Hải quan vừa có công văn hỏa tốc số 1994/TCHQ-CNTT ngày 26/3/2020 gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc triển khai thủ tục nêu trên trên Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, kể từ ngày 01/4/2020, thủ tục nêu trên sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (i) đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và (ii) các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với các lô hàng thuộc hai trường hợp (i) và (ii) nêu trên tại Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan.

Đồng thời, yêu cầu cán bộ hải quan tại các Chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với các lô hàng thuộc hai trường hợp (i) và (ii) nêu trên và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Hiện tại, trên menu của hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) có 2 thủ tục cùng cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu bao gồm:

(a) Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu;

(b) Cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu đối với các lô hàng chỉ thực hiện kiểm dịch thực vật và các lô hàng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhưng chưa có quy chuẩn kỹ thuật vừa phải thực hiện kiểm dịch thực vật vừa phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu.

Cho phép doanh nghiệp được dùng kết quả Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật  nhập khẩu được cơ quan kiểm dịch thực vật cấp trước ngày 30/4/2020 của thủ tục (a) hoặc thủ tục (b) làm cơ sở thông quan hàng hóa kiểm dịch.

Sau ngày 30/4/2020 toàn bộ Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu sẽ được cấp thông qua thủ tục (b).

Bên cạnh đó, cơ quan kiểm dịch thực vật cũng sẽ hỗ trợ cấp bản giấy Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hoặc Giấy đăng ký kiểm tra hoặc Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc giấy xác nhận chất lượng cho người làm thủ tục trong trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt, cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đối với các lô hàng khác không thuộc hai trường hợp lô hàng (i) và (ii) nêu trên thì tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định 13/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn số 439/BVTV-VP ngày 10/3/2020 gửi Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 25/3/2020 đối với quy trình cấp Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Thông tin từ Hải quan Việt Nam

Các tin khác

Đăng ký nhận bản tin miễn phí

Trên 6000,000 tin đăng mới mỗi tháng

Click vào Nhận tin miễn phí là bạn sẽ nhận được email của chúng tôi mỗi ngày