Chuẩn bị kết nối 9 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên Cơ chế một cửa quốc gia

23/05/2020 11:51:47 SA

9 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) quản lý dự kiến sẽ được kết nối chính thức trên Cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 15/4/2020.

Cục Thú y - Bộ NN &PTNT đã có văn bản số 493/TY-VP ngày 25/3/2020 thông báo thời gian dự kiến sẽ chính thức thực hiện 9 thủ tục hành chính (TTHC) thông qua Cơ chế một cửa quốc gia. Cụ thể:

- Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 15/4/2020 gồm 5 thủ tục sau:

(i)Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu;

(ii) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

(iii) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật;

(iv) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu;

(v) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu.

- Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 20/4/2020 gồm 2 thủ tục sau:

(i) Thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu;

(ii) Thủ tục Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y.

 - Nhóm TTHC sẽ áp dụng chính thức từ ngày 25/4/2020 gồm 2 thủ tục sau:

(i) Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam;

(ii) Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Theo danh mục 61 thủ tục hành chính cần triển khai  theo Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018, trong năm 2019, Bộ NN & PTNT có 15 thủ tục cần triển khai. Bộ dự kiến đưa ra khỏi danh sách, chuyển đổi danh sách thủ tục triển khai theo đó điều chỉnh giảm 3 thủ tục từ 15 thủ tục xuống 12 thủ tục phải triển khai..

Đến nay, Bộ đã kết nối chính thức được 02 thủ tục.  Ngày 01/4/2020 sẽ kết nối chính thức thêm 1 thủ tục. Nếu thêm 9 thủ tục sắp được kết nối  theo dự kiến thì từ nay cho đến hết tháng 4/2020, Bộ NN&PTNT sẽ kết nối được 12 TTHC, hoàn thành kế hoạch triển khai TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia năm 2019 của Bộ NN & PTNT.

Theo Cục Thú y – Bộ NN &PTNT, hệ thống phần mềm đã cơ bản hoàn thành để sẵn sàng đưa vào triển khai. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đúng các chủ trương của Chính phủ về cải cách hành chính, đơn vị này đã đề nghị Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê hải quan- Tổng cục Hải quan phối hợp hoàn thiện các công tác chuẩn bị để doanh nghiệp và các cán bộ thuộc Cục Thú y chính thức thực hiện 9 TTHC nêu trên theo kế hoạch. .

Đồng thời, đơn vị này cũng đề nghị Tổng cục Hải quan thông báo đến Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan khác của Hải quan về việc chấp nhận chứng từ điện tử của các lô hàng thực hiện các TTHC nói trên được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh đó, các cơ quan của Thú y cũng sẽ hỗ trợ cấp bản giấy trong các trường hợp có sự cố hoặc hệ thống điện tử bị lỗi, chưa thông suốt và đề nghị cơ quan Hải quan chấp nhận chứng từ giấy trong các trường hợp này.

Đối với các lô hàng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản thuộc nhóm thủ tục: “Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật” và “Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật”, doanh nghiệp tiếp tục sử dụng chứng từ giấy cho đến khi hệ thống được cập nhật theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP.

Các tin khác

Đăng ký nhận bản tin miễn phí

Trên 6000,000 tin đăng mới mỗi tháng

Click vào Nhận tin miễn phí là bạn sẽ nhận được email của chúng tôi mỗi ngày